ประตูรีโมท สามารถตอบโจทย์ เพิ่มความปลอดภัยจากการปล้นหรือขโมยรถได้

การเลือกซื้อประตูรีโมท หรือ มอเตอร์ประตูรีโมท หรือ รีโมทประตูรั้ว หรือ ประตูรั้วนั้น นั้นมีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับบ้านพักอาศัย ออฟฟิศต่างๆ และโรงงาน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี ประตูรีโมทเป็นอุปกรณ์ที่สร้างประโยชน์อยู่หลายประการด้วยกัน ประการแรกเลยก็คือ ใช้เป็นทางเข้าออกเหมือนประตูทั่วไปนั่นเอง แต่ประตูรีโมทนั้น จะเหมาะสมกว่ามาก ด้วยเหตุว่า เราสามารถสั่งงานจากรีโมทควบคุมประตูได้ตลอดเวลา ที่ต้องการใช้งาน โดยไม่ต้องเดินไปเปิดประตูเอง ซึ่งเหมาะสมอย่างมาก สำหรับ สำหรับออฟฟิศ โรงงาน และบ้านพักอาศัย ที่มีคนผ่านประจำแต่ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา และอีกจุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ ประตูโกดังขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องไม่สะดวก ที่จะเปิดด้วยมือเปล่า ส่วนมากประตูม้วนขนาดใหญ่หลายๆบริษัทจะควบคุมด้วยรีโมทเป็นหลัก ปัจจัยในการเลือกใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของโกดัง เพื่อจะได้ประหยัดต้นทุนและมีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด

ส่วนสำคัญของประตูรีโมทนั้น ประกอบด้วย

– มอเตอร์ควบคุมการเปิดปิดของประตู : ซึ่งตัวมอเตอร์นั้นจะมีแรงในการขับเคลื่อนและรับน้ำหนักของประตูแตกต่างกันออกไป ส่วนที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้วก็คือ ขนาดนั้นเอง
– รีโมทส่งสัญญาณการเปิดปิดของประตู : ในส่วนนของรีโมทนั้นจะมีหลายระบบ ไม่ว่าจะเปลี่ยนคลื่นความถี่ หรือคลื่นวิทยุ ล้วนแต่ดีไซน์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยเฉพาะความง่ายและสะดวกในการพกพา คงทน รูปทรงสวยงาม ส่วนใหญ่จะเน้นความปลอดภัยในการตั้งรหัสของรีโมทเพื่อมิให้บุคคลภายนอกสามารถจูนได้
– Foto Sensor / Foto Cell : อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งจะใช้ป้องกันขณะที่ประตูรีโมทกำลังทำงาน เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

การเลือกประตูรีโมท ต้องเลือกประตูที่มีขนาดพอดีกับจุดที่จะทำประตู อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะความสูง จะต้องมีขนาดพอที่สินค้าขนาดใหญ่ที่สุดจะต้องเข้าหรือออกได้โดยไม่ติดขัด

เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกรีโมทประตูก็คือ ความเร็วในการเปิดปิดนั่นเอง โดยส่วนมากแล้ว ประตูขนาดใหญ่นั้นมักจะเปิดปิดได้ช้ากว่าประตูขนาดเล็กซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่หากมีความจำเป็นต้องเปิดปิดประตูบ่อยๆนั้น การพิจารณาเลือกประตูรีโมทที่มีประสิทธิภาพสูง ก็เป็นทางเลือกที่จำเป็นเช่นกัน ซึ่งอาจจะต้องแลกมาด้วย ค่าใช้จ่ายราคาแพงสำหรับซื้อประตูรีโมทคุณภาพดีมาใช้งาน ขอแนะนำว่า ควรจะพิจารณาระยะยาวว่า หากเทียบกับ การต้องจ้างเจ้าหน้าที่ 1 คน มาเฝ้าทางเข้าออกแทนการที่จะต้องเปิดปิดประตูทุกครั้งนั้น ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่กับค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อประตูและค่าซ่อมบำรุง ส่วนไหนจะคุ้มค่ามากกว่ากัน